Ułatwienia dostępu

WOJEWÓDZKIE BIURO GEODEZJI I TERENÓW ROLNYCH W GDAŃSKU
ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk

strona: www.wbgitr.gdansk.pl

tel.: (58) 343-00-87, (58) 343-00-90
e-mail: poczta@wbgitr.gdansk.pl
ePUAP: WBGITRGDA
NIP: 957-098–51-09; REGON: 220523800

Piktogram drona.

Dział systemów geoinformatycznych

Piktogram z traktorem na polu.

Dział prac urządzeniowo - rolnych

Piktogram z mapą i zaznaczoną pineską.

Dział pomiarów i usług geodezyjnych

Piktogram z krajobrazem.

Dział ds. ochrony gruntów rolnych

Piktogram ze skrzyżowanym ołówkiem i linijką.

Dział finansowo - księgowy

Piktogram z ekierką i sześcianem w środku.

Dział administracyjno-organizacyjny

Aktualności

Krajobraz z lotu ptaka. Na pierwszym planie zielone łąki. Środkiem przepływa rzeka Nogat a za nią. Brzeg rzeki porasta mały las a za nim są pola uprawne. Na horyzoncie widać miasto Malbork. U góry jasno błękitne niebo.
Scalanie gruntów jako podstawowy zabieg geodezyjno - urządzeniowo - rolny w procesie organizacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
Dział Prac Urządzeniowo-Rolnych naszego Biura opracował informator dotyczący prac scaleniowych.
Przejdź do posta
Krajobraz z lotu ptaka. Na pierwszym planie mały las. Dookoła pola uprawne. Z prawej widoczna zabudowa siedliskowa. W oddali widać drogę porośniętą drzewami. U góry jasno błękitne niebo.
Zakończenie kolejnego etapu prac scaleniowych na obiekcie Królewo i Krasnołęka.
W dniu 21.12.2023 roku została wydana decyzja o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na obiekcie „Królewo...
Przejdź do posta
Mapa Polski z podziałem na województwa w kolorze zielonym. Województwo pomorskie w kolorze żółtym z zaznaczonym punktem w centrum.
Środek Województwa Pomorskiego… czy centroida…?
W odpowiedzi na zapytanie Wójta Gminy Kościerzyna dotyczące określenia „środka województwa pomorskiego”...
Przejdź do posta
Mapa rozdrobnienia gruntów gospodarstw rolnych wsi Królewo i Krasnołęka, gmina Stare Pole, powiat malborski.
XLVII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac Scaleniowych roztrzygnięty.
     Z wielką radością pragniemy poinformować, że zespół pracowników naszego Biura w składzie: Katarzyna...
Przejdź do posta
Uścisk dłoni na rozmytym tle.
Podziękowanie
     Wójt Gminy Stare Pole Marek Szczypior skierował list do Marszałka Województwa Pomorskiego, w którym...
Przejdź do posta
Pola uprawne z lotu ptaka.
Zakończenie klasyfikacji gruntów na obiekcie "Królewo i Krasnołęka".
     Starosta Malborski wydał decyzję o ustaleniu klasyfikacji gruntów i aktualizacji użytków gruntowych...
Przejdź do posta
Krajobraz z lotu ptaka. Środkiem płynie rzeka po obu jej stronach biegnie wał przeciwpowodziowy. W oddali widać pola uprawne drzewa i pojedyncze zabudowania.
XLVII Ogólnopolski Konkurs Jakości Prac scaleniowych.
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku stanęło do XLVII Ogólnopolskiego Konkursu Jakości...
Przejdź do posta
Dron w powietrzu na tle jesiennej roślinności
Fotogrametria niskiego pułapu
Przejdź do posta
System mobilnego obrazowania
System mobilnego obrazowania
Film prezentujący możliwości systemu.
Przejdź do posta